maandag 15 april 2013

1 april 2013 2e Paasdag NS-wandeltocht Utrechtse Heuvelrug


1 april 2013 2e Paasdag

NS-wandeltocht Utrechtse Heuvelrug

We nemen de pont van 10.00 uur we zijn we tegen de klok van 11.00 uur in Maarn. Daar nemen we de trein naar station Driebergen-Zeist, waar de wandeling begint. We lopen van het station meteen, via ’t Haagje, het natuurgebied Bornia in. Landgoed Bornia was vroeger bezit van een familie uit Leeuwarden. Deze familie woonde op de ‘Bornia State’ in Leeuwarden. De naam Bornia betekent grens en was hier toepasselijk, omdat het landgoed op de grens lag van de gemeenten Driebergen en Zeist. In Bornia vindt u één van de meest ongerepte stukken duingebied van de Utrechtse Heuvelrug. Al in de ijstijd hebben hier mensen gewoond, wat blijkt uit opgravingen waarbij overblijfselen van zeer oude nederzettingen en grafheuvels zijn aangetroffen. Het landgoed is eigendom van Het Utrechts Landschap en vormt met de landgoederen Heidestein en Noordhout een aaneengesloten natuurgebied.
De wandeling is gevarieerd, we lopen in de bossen maar er zijn ook stukken heide. We naderen het landgoed Heidestein. Landgoed Heidestein met vijvers, bruggetjes en een theehuis bovenop een ijskelder is rond 1906 aangelegd in een boomloos heidelandschap. Om verder dichtgroeien van het oorspronkelijke heidelandschap te voorkomen, begraast een kudde Drentse heideschapen het gebied. In Heidestein huist een grote populatie zandhagedissen.
Wat we ook zien zijn de restanten van een spoorlijn die hier vroeger gelopen heeft. Alleen het perron is hiervan nog over. Dit perron heeft deel uitgemaakt van een smalspoorbaan tussen de zandput op Heidestein en een kalkzandsteenfabriek bij het Haagje.
Tussen 1920-1924 liet de eigenaar een personen-rijtuig ‘De Bornia’bouwen.
We komen in de buurt van Austerlitz. Austerlitz is een bescheiden dorp, genoemd naar de beroemde ‘Pyramide’. Het dorp ligt midden in de uitgestrekte bossen in het hart van de Heuvelrug. De Oude Postweg is één van de in de 16e eeuw ontstane postwegen door ons land. De naam ‘Postweg’ komt veelvuldig op de Heuvelrug voor. Deze postweg vormde de verbinding tussen Amsterdam en Arnhem.
Weer verder licht de Boswachterij Austerlitz en landgoed Den Treek-Henschoten.
Boswachterij Austerlitz is eigendom van Staatsbosbeheer. Het grote landgoed Den Treek-Henschoten is particulier bezit. In beide gebieden is vooral naaldhout aangeplant: grove den, douglasspar en plaatselijk fijnspar. Ook treft u de Japanse lariks aan, de enige naaldboom die in de herfst zijn naalden verliest. Verder wordt het naaldhout afgewisseld door loofhoutopstanden van beuk en eik. Uiteindelijk komen we bij de  Pyramide van Austerlitz. De Pyramide van Austerlitz
ligt een kleine kilometer ten noorden van de route. In dit bosgebied, vroeger kale heide, hadden de Franse troepen rond 1800 een legerkamp. Na de slag bij Austerlitz (tegenwoordig Slavkov genoemd) in Tsjechië werd hier door de Fransen de Pyramide opgericht ter herinnering aan de overwinningen van Napoleon.
Nadat we hier even gestopt zijn om wat te drinken en een kom soep te nuttigen lopen we weer verder en passeren de Koepel van Stoop.  De stenen koepel wordt de ‘Koepel van Stoop’ genoemd, naar de Amsterdamse bankier J.B. Stoop die de koepel in 1840 liet bouwen. De pilaren van dit gebouwtje zijn afkomstig van de voormalige Koopmansbeurs in Amsterdam, die in 1836 werd afgebroken. De koepel was vroeger ingericht als theehuis. Het atelier dat er nu in is gevestigd, is alleen op afspraak te bezoeken.
Het laatste stuk waar we door heen komen heet de Koeheuvels. Het gebied waar u nu doorheen komt, heet de ‘Koeheuvels’ en bestaat uit een open zandverstuiving, heideplantjes en jeneverbesstruiken. Het is een restant van een oorspronkelijk veel groter stuifzandgebied met heide en een eeuwenoude schapencultuur. Doordat het gebied in snel tempo is dichtgegroeid wordt sinds 1997 geprobeerd het oorspronkelijke open en gevarieerde heide- en stuifzandterrein weer te herstellen.
Al met al een mooier wandeling gehad. Het was wel koud maar de zon scheen dus eigenlijk was het prachtig wandelweer.


Hieronder nog een paar plaatjes die ik tijdens de wandeltocht geschoten heb.
Let op dat er ijs in de sloten ligt!!!
 


 

 

 

 

Geen opmerkingen: